Messerschmidt, M., Boye, K., Overmark, M., Theilmann Kristensen, S., & Harder, P. (2018). Sondringen mellem grammatiske og leksikalske præpositioner. Ny Forskning I Grammatik, (25). https://doi.org/10.7146/nfg.v26i25.109304