[1]
Jensen, E.S. og Schack, J. 2022. Perfektum participium i attributiv stilling. Diakroni og synkroni. Ny forskning i grammatik. 1, 29 (okt. 2022), 84–102. DOI:https://doi.org/10.7146/nfg.v1i29.132901.