[1]
Messerschmidt, M., Boye, K., Overmark, M., Theilmann Kristensen, S. og Harder, P. 2018. Sondringen mellem grammatiske og leksikalske præpositioner. Ny forskning i grammatik. 25 (sep. 2018). DOI:https://doi.org/10.7146/nfg.v26i25.109304.