Kampmann, Gerda. “LOVEN OM HUSMODERAFLØSNING”. Nationaløkonomisk Tidsskrift 88 (januar 1, 1950). Set maj 23, 2022. https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/60444.