Kampmann, G. “LOVEN OM HUSMODERAFLØSNING”. Nationaløkonomisk Tidsskrift, bd. 88, januar 1950, https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/60444.