Redaktionen, .-. “NATIONALØKONOMISK FORENINGS OG SOCIALØKONOMISK SAMFUNDS MINDRE PRISOPGAVER”. Nationaløkonomisk Tidsskrift, bd. 3, januar 1933, https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/59678.