Riis-Hansen, K. “Nogle Bemærkninger vedrørende Jordrenteproblemet”. Nationaløkonomisk Tidsskrift, bd. 3, januar 1906, https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/58621.