Jensen, A., og M. Koefoed. “Danske Elitearbejderes Forbrug”. Nationaløkonomisk Tidsskrift, bd. 3, januar 1895, https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/57657.