[1]
F. Bajer, “Det formaalstjenligste Apotheksystem”., nt, bd. 2, jan. 1884.