[1]
K. C. Christensen, “Bemærkninger i Anledning af Stiftsfysikus Krebs’s Afhandling om Jordudstykningen”., nt, bd. 11, jan. 1878.