[1]
.-. Redaktionen, “Betænkning om ny højere handelseksamen. Afgivet udvalget vedrørende højere handelseksamens i den fremtidige erhvervsuddannelsesstruktur. 717. København Statens Trykningskontor, 1974. 85 PP-”, nt, bd. 112, jan. 1974.