[1]
P. Erling Nielsen, “Nye tolkninger af den keyneske teori: Leijonhufvud og Davidson”, nt, bd. 112, jan. 1974.