[1]
.-. Redaktionen, “I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyråd er bl.a. udkommet følgende:”, nt, bd. 111, jan. 1973.