[1]
C. A. J. GADOLIN, “OM REALINKOMST OCH VÄRDEINKOMST BIDRAG TILL EN BEGREPPSDISKUSSION”, nt, bd. 3, jan. 1937.