[1]
C. Trap, “Lovforslaget om Statens Indkomst- og Formueskat”., nt, bd. 3, jan. 1912.