[1]
J. Kr. Lindberg, “Om tvungen Voldgift i Arbejdsstridigheder”., nt, bd. 3, jan. 1910.