[1]
A. Jensen, “Dødelighedens Indflydelse paa Varigheden af den økonomisk-produktive Levetid”., nt, bd. 3, jan. 1909.