[1]
K. Riis-Hansen, “Nogle Bemærkninger vedrørende Jordrenteproblemet”., nt, bd. 3, jan. 1906.