[1]
A. J., “Befolkningens Tilvæxtforhold i Evropas Storbyer”., nt, bd. 3, jan. 1895.