[1]
.-. Redaktionen, “Statsgaranti for Kreditforeningsobligationer”., nt, bd. 3, jan. 1895.