[1]
.-. Kiørboe, “Undersøgelser vedrørende den danske Bybefolknings og Landbefolknings Korrespondance og om Rentabiliteten af Postbesørgelsen til disse Befolkningsklasser”., nt, bd. 3, jan. 1894.