[1]
.-. Redaktionen, “Kirken og Aagerspørgsmaalet”., nt, bd. 3, jan. 1894.