[1]
A. Jensen, “DEN TILFÆLDIGE UDVÆLGELSES METODE I STATISTIKKEN”., nt, bd. 35, jan. 1927.