[1]
G. Ole Bech, “NOGLE TRÆK AF UDVIKLINGEN I ENGELSK BANKVÆSEN I AARENE EFTER KRIGEN”., nt, bd. 32, jan. 1924.