[1]
E. Sommarin, “DEN OFFENTLIGA KONTROLLEN ÖVER BANKVÄSENDET”., nt, bd. 32, jan. 1924.