J. Kristensen, K. (1921) “Det landøkonomiske Driftsbureau. Undersøgelser over Landbrugets 111. Regnskabsresultater fra danske Landbrug ved O. H. LARSEN og IVAR DOKKEN. 136 S. August Bang. Kjøbenhavn”, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/59608 (Set: 15 juli 2024).