Trap, C. (1912) “Lovforslaget om Statens Indkomst- og Formueskat”., Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/59098 (Set: 23 juli 2024).