Jensen, A. (1909) “Dødelighedens Indflydelse paa Varigheden af den økonomisk-produktive Levetid”., Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/58828 (Set: 16 juli 2024).