Trap, C. (1907) “Arbejdsløshedsforsikring med særligt Henblik paa det danske Lovforslag.*)”, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/58652 (Set: 17 juli 2024).