Kiørboe, .-. (1894) “Undersøgelser vedrørende den danske Bybefolknings og Landbefolknings Korrespondance og om Rentabiliteten af Postbesørgelsen til disse Befolkningsklasser”., Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/57594 (Set: 24 juli 2024).