Kampmann, Gerda. 1950. “LOVEN OM HUSMODERAFLØSNING”. Nationaløkonomisk Tidsskrift 88 (januar). https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/60444.