Redaktionen, -. 1933. “NATIONALØKONOMISK FORENINGS OG SOCIALØKONOMISK SAMFUNDS MINDRE PRISOPGAVER”. Nationaløkonomisk Tidsskrift 3 (januar). https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/59678.