REDAKTIONEN, .-. Kommunalförvaltningskomitténs betänkande. Nya kommunallagen och därtill anslutna lagar. Kommittébetankande 1973: 60. Helsingfors: Tryckericentral, 1973. 372 pp. Fmk. 16,00. Nationaløkonomisk Tidsskrift, [S. l.], v. 112, 1974. Disponível em: https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/62030. Acesso em: 20 jul. 2024.