C., E. ALEX. FOSS: I Krigsaarene 1914—1919. 278 S. H. Aschehoug Co., Kjøbenhavn 1920. Nationaløkonomisk Tidsskrift, [S. l.], v. 3, 1921. Disponível em: https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/59606. Acesso em: 23 jul. 2024.