P.-ST, A. Arbetarnas cooperations-föreningar i Storbritannien — hvad de uträttat och hvad de åsyfta. Af Arthur H. Dyke Acland och Benjamin Jones. Auktoriserad öfversättning från originalets nionde upplaga af P. D. Stockholm, Nordin & Josephson (102 S.). (Kr. 1,50). Nationaløkonomisk Tidsskrift, [S. l.], v. 3, 1894. Disponível em: https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/57640. Acesso em: 25 jul. 2024.