Jensen, P. (1995). Flemming Ibsen og Jørgen Stamhus: Fra central til decentral lønfastsættelse - muligheder og konsekvenser. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1993. 143 sider. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 133. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/64098