Redaktionen, .-. (1974). Betænkning om ny højere handelseksamen. Afgivet udvalget vedrørende højere handelseksamens i den fremtidige erhvervsuddannelsesstruktur. 717. København Statens Trykningskontor, 1974. 85 PP-. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 112. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/62064