Redaktionen, .-. (1974). jeppesen, jens: Statistisk induktion. 2. udg. Århus: Statistisk Institut ved Aarhus Universitet/Akademisk Forlag, 1974. 200 pp. Kr. 36,80. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 112. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/62062