Redaktionen, .-. (1974). Forslag till skatteomlåggning m.m. Delbetånkande 1972 års skatteutredning. Statens Utredningar 1974: 20. Stockholm: Finansdepartementet, 1974. 262 pp. Sv. kr. 32,00. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 112. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/62031