Redaktionen, .-. (1974). Kommunalförvaltningskomitténs betänkande. Nya kommunallagen och därtill anslutna lagar. Kommittébetankande 1973: 60. Helsingfors: Tryckericentral, 1973. 372 pp. Fmk. 16,00. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 112. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/62030