Lüttichau, K. (1973). Pengelønsudviklingen for fire udvalgte fag for Danmark i efterkrigstiden. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 111. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/61754