Kampmann, G. (1950). LOVEN OM HUSMODERAFLØSNING. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 88. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/60444