Philip, K. (1949). Social sikring i sygdomstilfælde. En kritik det gældende system og nogle retningslinier den fremtidige udvikling. En redegørelse af arbejdsgruppen vedrørende og offentlig sundhedsforsorg. ved Socialministeriets foranstaltning. 1948. 246 sider -f 43 sider bilag. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 87. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/60408