P. Sveistrup, P. (1938). Eilif Gjermoes: AKSJENE I FABRIKINDUSTRIEN. Grøndahl & Søns Forlag. Oslo 1938. 64 S. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/60015