Lind, C. (1938). DETAILSALGET. DEN MODERNE DETAILHANDELS PRINCIPPER OG PRAKSIS. Af Professor, Dr. Max Kjær Hansen i Forbindelse med Specialister og Fagfolk. Kulturhistorisk Odense 1937. 828 Sider. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/60004