A. J. GADOLIN, C. (1937). OM REALINKOMST OCH VÄRDEINKOMST BIDRAG TILL EN BEGREPPSDISKUSSION. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/59929