C., E. (1921). Det statistiske Departement 1896—1920. 200 S. G. B. N F. Kjøbenhavn 1920. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/59603