C., E. (1921). Förhandlingar vid nordiska nationalekonomiska mötet i Stockholm Centraltryckeriet, Stockholm 1920. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/59601