Riis-Hansen, K. (1910). ADAM SMITH. En undersokning av folkens valstand, dess natur OCh orsaker. Oversattning av Docent Dr. EMIL SOMMARIN. C. W. K. Gleerups forlag. Lund 1909. (191 + XVI S.). National√łkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/58967