Berthelsen, S. (1906). Jærnbanerne og Samfundet.*). Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/58640